GRAVITY

Wybierz misję.

Facebook n4no.com

Sterowanie: (Najedź myszką aby dowiedzieć się więcej)
ESC Zakończenie misji i wyjście do menu. Q Zatrzymanie ruchu obrotowego. W Uruchomienie silnika głównego. S Uruchomienie silnika głównego w kierunku przeciwnym. A Obrót w lewo. D Obrót w prawo. C Zmiana kamery. W trybie wolnej kamery i kamery śledzącej użytkownika możesz oddalać i przybliżać kamerę za pomocą scrolla. W trybie wolnej kamery myszką przesuwasz kadr.
📷 engine I engine II qqq